Vstop na prireditveni prostor je za vse udeležence (obiskovalce, razstavljavce, akreditirane novinarje in vabljene goste) mogoč na vhodih v skladu s pravili določenimi s strani organizatorja.

Vstop na prireditveni prostor je mogoč v odpiralnem času festivala, med 16:00 in 21:00 uro.

Vstopnica velja za enkratni vstop na prireditveni prostor. Če dobite vstopnico po nižji ceni, kot je bila v redni prodaji, lahko sklepate, da je ponarejena. Vstop s ponarejeno vstopnico ne bo možen. Vstopnica je zaščitena, ponarejanje je prepovedano.

Udeleženci prireditve pristanejo, da bodo v primeru tonskega ter video ali foto snemanja prireditve posneti tudi sami. Fotografije, avdio in video posnetki bodo lahko javno objavljeni (tudi v promocijske namene) brez avtorizacije in nadomestila.

Udeleženci na prireditev ne smejo prinašati orožja, eksplozivnih snovi, pirotehničnih izdelkov ali nevarnih predmetov oziroma snovi ter motiti reda na shodu oziroma prireditvi.

V skladu z 22. in 23. členom Zakona o javnih zbiranjih bo organizator s prireditvenega prostora odstranil udeležence, ki motijo red na prireditvi.

Zaradi zagotovitve osebne varnosti udeležencev lahko v skladu s tretjo alinejo 43. člena Zakona o zasebnem varovanju varnostna služba izvede površinski pregled vrhnjih oblačil obiskovalcev prireditve in njihovih osebnih stvari (prtljage). Varnostna služba lahko v skladu z omenjenim zakonom prepreči osebi vstop oziroma izstop z varovanega območja, če ta odkloni pregled iz prejšnje alineje, če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali če so podani drugi razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, da se ji vstop oziroma izstop z varovanega območja prepreči. Kljub vstopnici, kupljeni v predprodaji ali na kraju dogodka, si pridržujemo pravico zavrnitve vstopa na prireditveni prostor tistim, ki bodo po presoji varnostne službe opazno vinjeni, pod vplivom nedovoljenih drog ali bodo s svojim vedenjem ogrožali sebe, druge obiskovalce, opremo na prireditvenem prostoru ali drugo infrastrukturo prireditvenega prostora.

Udeleženci se po prireditvenem prostoru gibljejo na lastno odgovornost. Organizator prireditve ne prevzema odgovornosti za izgubljene, poškodovane ali ukradene stvari, ki jih udeleženec prinese na festivalski prireditveni prostor.

Udeleženci so dolžni upoštevati navodila organizatorjev.

Na prireditveni prostor festivala lahko vstopijo zgolj polnoletne osebe, od 18. do 35. leta starosti. Obvezna bo identifikacija.