Scroll to top
© Vinski univerzum - Za dvig kulture uživanja vina
Please assign a menu to the primary menu location

Splošni pogoji

SPLOŠNE INFORMACIJE 

Spletno stran www.vinskiuniverzum.si upravlja Poslovno svetovanje, Radomir Stojanovič, s. p., Likozarjeva ulica 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: organizator).

NAKUP VSTOPNIC

Vstopnice po spletu kupujte le preko povezave na spletni strani Vinski univerzum (http://vinskiuniverzum.com).

Potrdila o nakupu in vstopnice (»natisni si doma« vstopnice) so shranjene v PDF-datoteki, za kar je treba imeti na računalniku nameščen najmanj Adobe Reader 7.0.

STANJE NAKUPOV IN VSTOPNICE 

Na elektronski naslov, naveden v času nakupa, boste prejeli potrdilo uspešno opravljenega nakupa, kjer je vidno tudi stanje vstopnic (število, datum in lokacijo prireditve) in nakupa.

VAROVANJE VSTOPNIC 

Vstopnic ni dovoljeno zlorabljati, kopirati ali spreminjati. Kupec je odgovoren za varovanje kupljenih vstopnic in preprečevanje zlorab, do katerih lahko pride, če kakorkoli omogoči tretjim osebam dostop do vstopnice oz. QR kode. Posamezna vstopnica je veljavna pri prvem vstopu na prireditev, kar pomeni, da nadaljnji vstopi z isto vstopnico ne bodo možni. Z uporabo avtorizirane vstopnice uporabnik sprejme splošne pogoje in pravila organizatorja prireditve.

NAPAKE MED NAKUPOM 

Če brskalnik posreduje obvestilo o napaki med nakupom ali se ob nakupu pojavijo druge očitne težave, kupec pred ponovnim poskusom najprej preveri stanje transakcij v lastni banki oz. računu. Če potrdilo za želeno prireditev ni izpisano, transakcija ni bila opravljena. Če je nakup naveden v rubriki transakcij v spletni banki, je bila transakcija uspešna. V primeru nastalih težav nas kontaktirajte na +386 (0)40 606 019 ali na vinskiuniverzum@gmail.com

PRITOŽBENI POSTOPEK

Pritožbo je mogoče oddati v pisni obliki na elektronski naslov vinskiuniverzum@gmail.com ali s priporočenim pismom na naslov: Poslovno svetovanje, Radomir Stojanovič, s. p., Likozarjeva ulica 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenija. V pritožbi je treba navesti kontaktne informacije vlagatelja pritožbe in natančno opisati razloge za pritožbo. Pritožbo je treba oddati najpozneje osem dni pred prireditvijo.

Organizator prireditve je v osmih dneh po prejemu pritožbe dolžan pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

NAKUP VSTOPNIC PREK SPLETA JE DOKONČEN 

Pred nakupom je kupec dolžan skrbno preveriti vse podatke o nakupu (datum in znesek nakupa, naziv prireditve, število vstopnic itd.). V zadnjem okencu pred plačilom še vedno lahko spremeni št. vstopnic. Po nakupu vstopnic, ki je pri spletnem nakupu izveden neposredno, spremembe ali odstop od nakupa niso več mogoči.

V skladu z 12. točko petega odstavka 43.č člena ZVPot potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže k izpolnitvi svojih obveznosti ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku, razen če se pogodbeni stranki s pogodbo ne dogovorita drugače. Glede na navedeno zakonsko izjemo so vsa naročila vstopnic zavezujoča, ne glede na način naročila (spletna trgovina ali na prodajnem mestu, na blagajni prireditve). Vstopnic za vse prireditve v Sloveniji in tujini, kupljenih prek spletnega portala ali njegovih pooblaščenih prodajnih mest, ni mogoče vrniti in zanje zahtevati vračila denarja. 

V primeru izgubljenih ali ukradenih vstopnic kupec ni upravičen do povračila stroškov, zamenjave ali nadomestnih vstopnic. Izgubo, krajo ali uničenje vstopnice je treba čim prej sporočiti prodajalcu.

Nakup vstopnic v spletni trgovini je mogoč le za fizične osebe. Če želite opraviti nakup za pravno osebo, nas kontaktirajte na +386 (0)40 606 019 ali na vinskiuniverzum@gmail.com.

Za namen dobave vstopnic za pravne osebe (izpolnitev pogodbene obveznosti) kupec prodajalcu posreduje podatke o naslovu dostave, telefonsko številko in e-naslov.

CENE BLAGA 

Vse cene vsebujejo DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj sveže in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali če se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, organizator omogoči kupcu odstop od nakupa.

ODPOVED PRIREDITVE 

Ob odpovedi prireditve ali spremembi njenega datuma je za urejanje nastalih razmer in vračilo denarja odgovoren organizator.

Če je prireditev odpovedana ali prestavljena, lahko vstopnice uporabite za nov termin prireditve ali pa vam vrnemo denar, in sicer najpozneje v mesecu dni po preteku načrtovanega datuma prireditve. Za pozneje vrnjene ali neizkoriščene vstopnice ne vračamo denarja in jih ni mogoče zamenjati za drugo prireditev. Vrednost vstopnice, prenesene na nov termin prireditve, ostaja enaka.

Lastniki vstopnic, plačanih s plačilnimi servisi, ki omogočajo vračilo na isto plačilno sredstvo, prejmejo povrnjen znesek na isti način, kot so opravili plačilo. Z vračilom kupnine vstopnice postanejo neveljavne ne glede na obliko.

V primeru odpovedi, spremembe datuma prireditve ali spremembe v zasedbi ali programu dodatni stroški, ki jih utegnete imeti (npr. stroški potovanja, hotel, stroški prodajnega mesta, stroški dostave) niso povrnjeni.

Organizator o spremembah obvešča na svoji spletni strani ter v javnih medijih in socialnih omrežjih.

VRAČILA KUPNINE ZARADI VIŠJE SILE (EPIDEMIJA NOVEGA KORONAVIRUSA) 

Kupnino za prestavljene ali odpadle prireditve zaradi višje sile, za katero šteje tudi epidemija covida 19 (novega koronavirusa), organizator kupcem vstopnic povrne na enega od navedenih načinov:

  1. a) Vračilo kupnine od vstopnic za prestavljene ali odpovedane prireditve, katerih organizator je Poslovno svetovanje, Radomir Stojanovič, s. p., Likozarjeva ulica 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Za odpadle prireditve si organizator prizadeva poiskati nov datum. O novih terminih ter tudi o tem, za katere prireditve ni zagotovljen novi termin in so odpovedane, organizator obvešča sproti na spletnih straneh in socialnih omrežjih organizatorja ter v e-novičniku. Kupljene vstopnice za prestavljene prireditve veljajo za nadomestne termine in jih obiskovalcem ni treba menjati (če ni navedeno drugače).

Če obiskovalcem novi termin prireditve ne ustreza ali je ta odpovedana, organizator izda dobropis v znesku cene vstopnice ali povrne kupnino. Dobropis ali zahtevek za vračilo kupnine je treba urediti do dneva novega datuma prestavljene prireditve. Dobropis velja najmanj do novega termina prestavljene prireditve.

V primeru s trenutno zakonodajo veljavnega potrdila o pozitivnem testu na virus covid-19, organizator ponuja možnost vračila denarja na račun ali dobropisa za prvo naslednjo prireditev (po izboru kupca). Pogoji vračila denarja so isti, kot v primeru odpovedi prireditve zaradi višje sile.

Zahtevki za vračilo kupnine ali izdajo dobropisa 

Organizator izstavitev dobropisa ali vračilo kupnine uredi v roku 30 dni od prejetja pisnega zahtevka za vračilo. Zahtevek lahko kupci vstopnic uredijo na sedežu družbe Poslovno svetovanje, Radomir Stojanovič, s. p., Likozarjeva ulica 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenija v času odprtja ali na daljavo. Na daljavo tako, da e-vstopnico, fotografijo ali njen sken in podatke za nakazilo na TRR pošljejo na vinskiuniverzum@gmail.com.

IZDAJA RAČUNA 

Organizator po odpremi naročenih artiklov kupcu pošlje račun, in sicer v pdf-formatu na njegov e-naslov. Na računu so razčlenjeni cena in stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh od prejema prek e-pošt vinskiuniverzum@gmail.com ali +386 (0)40 606 019. Pozneje oddanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov organizator ne upošteva.

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV IN PIŠKOTKI

 Z osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo ter skladno s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji ter internimi akti. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev ter izpolnjevanje pravic in obveznosti iz pogodbenih razmerij, sklenjenih s stranko. Splošna izjava o varovanju osebnih podatkov je objavljena na tej strani.

ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV 

Osebni podatki so zbrani ob vplačilu spletnih vstopnic festivala.

Osebni podatki, ki jih zbiramo, obsegajo vaše ime in priimek, kontaktne informacije in podatki o plačniku ter e-naslov za dostavo e-vstopnic. V primeru pravnih oseb tudi naziv družbe ali ime organizacije s pripadajočimi podatki (naslov, davčna številka, odgovorna oseba), elektronski naslov, telefonski kontakt.

Na tej spletni strani je ravno tako mogoče zbirati podatke o vašem obisku, kot npr. ime ponudnika internetnih storitev in IP-naslov, s katerim dostopate do interneta; datum in čas dostopa do spletne strani; naslove spletnih strani, na katere dostopate, medtem ko ste na tej spletni strani, in internetni naslov spletne strani, s katere pridete neposredno na našo stran. Ti podatki so zbrani z namenom izboljšanja spletne strani, analiziranja smernic in administriranja ter so shranjeni za namen vodenja transakcij.

NAMEN UPORABE OSEBNIH PODATKOV 

Osebni podatki, ki so zbrani s spletno prodajo, so uporabljeni za delovanje strani in za opravljanje storitev oziroma izvedbo transakcij, ki jih zahtevate ali v katere privolite.

Vaše osebne podatke prodajalec uporabi, da:

− izpolni naročilo oziroma pogodbeno obveznost (pošiljanje gradiva, ponudb, računov – vse v zvezi z naročilom) ter drugo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo,

− zagotovi boljšo in bolj učinkovito pomoč strankam,

− izboljša delovanje spletne prodaje, ponudbo storitev in sledi smernicam razvoja informacijske tehnologije,

− naredi stran uporabniku bolj prijazno, z implementacijo najnovejših orodij za spletno trgovanje,

− vas obvešča o pomembnih informacijah glede novosti v prodaji in obvestil organizatorjev;

− podatki o obiskih spletnega mesta so uporabljeni za namene raziskav, kot npr. za izračun statistik z uporabo spletnega orodja Google Analytics.

Če se prijavite na novice ob registraciji v spletni portal prodajalca, ta uporabi tehnologijo, ki sporoča, da ste kliknili na povezavo, navedeno v elektronski pošti. To informacijo lahko združimo z vašimi osebnimi podatki z namenom, da vam posredujemo bolj specializirano elektronsko pošto oziroma informacije, deljene z zunanjim ponudnikom za pošiljanje masovne e-pošte. Vsaka elektronska pošta vsebuje povezavo, ki vam omogoča, da prekinete prejemanje takšne elektronske pošte.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

Organizator ne posreduje osebnih podatkov nepooblaščenim tretjim osebam. Osebne podatke lahko posreduje svojim pogodbenim obdelovalcem ali po zakonski dolžnosti, skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov.

Podatki so lahko posredovani:

– družbam za obdelavo podatkov in informacijske storitve, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletnega portala in njegove izboljšave (gostovanje na strežniku, elektronsko trženje …),

– podjetjem, ki zagotavljajo nemoten proces nakupa (Stripe Inc.), vendar le toliko, kolikor je nujno za uspešno izvedbo naročila,

– pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakonodaja (kot npr. sodišče).

Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z njimi skladno z veljavno zakonodajo.

Organizator uporablja različno tehnologijo in postopke, ki pomagajo vaše osebne podatke varovati pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem. Osebni podatki, ki jih posredujete, so shranjeni na strežnikih, do katerih ima dostop samo pooblaščena oseba in so v zavarovanih prostorih. Kadar posredujete občutljive podatke oziroma informacije (npr. številko kreditne kartice) z interneta, ste na spletni strani banke ali procesorja za izvajanje plačila, pri katerem je v uporabi enkripcija, protokol SSL (Security Socket Layer).

ODGOVORNOST 

Informacije, objavljene na spletni strani Vinski univerzum, so informativno-promocijskega narave. Organizator prevzema odgovornost, da so te informacije popolne, vsebinsko pravilne in sveže.

 VSTOP V DVORANO

Vstop na prireditveni prostor je za vse udeležence (obiskovalce, razstavljavce, akreditirane novinarje in vabljene goste) mogoč na vhodih v skladu s pravili določenimi s strani organizatorja.

Vstop na prireditveni prostor je mogoč v odpiralnem času festivala, med 16:00 in 21:00 uro.

Vstopnica velja za enkratni vstop na prireditveni prostor.

Vstop v dvorano je mogoč z doma natisnjeno ali elektronsko vstopnico, shranjeno na mobilnem telefonu ali drugi prenosni napravi. Fotografijo vstopnice ali fotografijo naprave z vstopnico ne priznavamo kot vstopnico.

Ob nakupu vstopnic za prireditev prejmete potrdilo in vstopnico/-e na elektronski naslov plačnika, ki ga je treba na vhodu na prireditev zamenjati za zapestnico. Vstopnico lahko natisnete ali shranite v mobilni telefon.

Kupljenih vstopnic ne morete vrniti in zanje zahtevati povračila. 

UDELEŽBA NA PRIREDITVI

Udeleženci prireditve pristanejo, da bodo v primeru tonskega ter video ali foto snemanja prireditve posneti tudi sami. Fotografije, avdio in video posnetki bodo lahko javno objavljeni (tudi v promocijske namene) brez avtorizacije in nadomestila.

Udeleženci na prireditev ne smejo prinašati orožja, eksplozivnih snovi, pirotehničnih izdelkov ali nevarnih predmetov oziroma snovi ter motiti reda na shodu oziroma prireditvi.

V skladu z 22. in 23. členom Zakona o javnih zbiranjih bo organizator s prireditvenega prostora odstranil udeležence, ki motijo red na prireditvi.

Zaradi zagotovitve osebne varnosti udeležencev lahko v skladu s tretjo alinejo 43. člena Zakona o zasebnem varovanju varnostna služba izvede površinski pregled vrhnjih oblačil obiskovalcev prireditve in njihovih osebnih stvari (prtljage). Varnostna služba lahko v skladu z omenjenim zakonom prepreči osebi vstop oziroma izstop z varovanega območja, če ta odkloni pregled iz prejšnje alineje, če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali če so podani drugi razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, da se ji vstop oziroma izstop z varovanega območja prepreči. Kljub vstopnici, kupljeni v predprodaji ali na kraju dogodka, si pridržujemo pravico zavrnitve vstopa na prireditveni prostor tistim, ki bodo po presoji varnostne službe opazno vinjeni, pod vplivom nedovoljenih drog ali bodo s svojim vedenjem ogrožali sebe, druge obiskovalce, opremo na prireditvenem prostoru ali drugo infrastrukturo prireditvenega prostora.

Udeleženci se po prireditvenem prostoru gibljejo na lastno odgovornost. Organizator prireditve ne prevzema odgovornosti za izgubljene, poškodovane ali ukradene stvari, ki jih udeleženec prinese na festivalski prireditveni prostor.

Udeleženci so dolžni upoštevati navodila organizatorjev.

Na prireditveni prostor festivala lahko vstopijo zgolj polnoletne osebe, od 18. do 35. leta starosti. Obvezna bo identifikacija.

 

Ljubljana, 01. 12. 2022